Bayani

​Mas bililhon pa ang usa ka gutlo nga pagpaka bayani kay sa tinuig nga way pulos nga kinabuhi!

#binugha!

Advertisements