Binugha


Ang Binugha,  reaksyon sa init nga mga balita ug nag-unang isyu sa atong panahon.

Lahi o sukwahi ug bisan pa hiwi, ipadayag sa walay pag duha-duha ug kahadlok.

Ang Binugha, mugbo nga komentaryo, sugnod sa nagbaga nga hisgotanan  karon.

# binugha ni balodoy

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s